• cap de pàgina - 1

Cultura d'empresa

Cultura

En el desenvolupament continu de l'empresa, el benestar dels empleats també és el que prestem atenció.

SUN BANG ofereix caps de setmana, festius legals, vacances pagades, viatges familiars, cinc assegurances socials i fons de previsió.

Cada any, organitzem de manera irregular viatges familiars del personal.Vam viatjar a Hangzhou, Gansu, Qinghai, Xi'an, Wuyi Mountain, Sanya, etc. Durant el Festival de Mitja Tardor, vam reunir tota la família de l'empleat i vam celebrar l'activitat cultural tradicional: "Bo Bin".

En l'horari de treball tens i ocupat, som ben conscients de les necessitats individuals dels empleats, per la qual cosa prestem atenció a l'equilibri entre treball i descans, amb l'objectiu de donar als empleats més gaudi i satisfacció en la feina i la vida.

2000

Viatge al Festival de Primavera de Zhangzhou

2017

Viatge d'estiu a Xi'an

2018

Viatge d'estiu a Hangzhou

2020

Viatge d'estiu a la muntanya Wuyi

2021

Viatge d'estiu de 9 dies a Qinghai i Gansu

2022

Trobada Esportiva d'Empreses organitzada pel Sindicat Obrer